Jászberényi Szent Erzsébet Kórház - Egészségfejlesztési Iroda

MEGFELELŐ SZINTŰ AZ EGÉSZSÉGMŰVELTSÉGÜNK?
MILYEN LEHETŐSÉGÜNK VAN A FEJLESZTÉSÉRE?

   Az egészségműveltség kifejezés leginkább három fő témát fed le: 1) az egészséggel, egészségügyi ellátással és egészségügyi ellátórendszerekkel kapcsolatos ismereteket; 2) az egészséggel kapcsolatos információk feldolgozását és felhasználását; valamint 3) az egészség megőrzésének képességét a saját erőforrások szervezése és az egészségügyi szolgáltatókkal való partnerség révén.    

Az egészségműveltség az egyén azon képessége, hogy tudást és információt szerezzen, majd azokat egészsége megőrzésére és fejlesztésére fordítsa a saját és az egészségügyi ellátórendszer kontextusának megfelelő módon.    

A különböző felmérések szerint a magyar lakosság 54–86%-ának megfelelő az objektív egészségműveltsége, míg a megfelelő mértékű szubjektív  egészségműveltség aránya 30–47% között alakul. 
Mint láthatjuk, hazánk lakosságának jelentős hányada nem rendelkezik megfelelő mértékű egészségműveltséggel. A nem megfelelő szintű egészségműveltség pedig rosszabb egészségi mutatókat eredményez, következtében az egyén nem képes optimális módon használni az egészségügyi ellátórendszert. Ez egyes egészségügyi szolgáltatások alulhasználatához vezet (pl. prevenciót szolgáló szűrővizsgálatok), míg más szolgáltatásokat túlhasználnak (pl. sürgősségi betegellátás) (Berkman és mtsai, 2011). A nem megfelelő szintű egészségműveltséggel rendelkező egyének egy szisztematikus áttekintő tanulmány (Eichler és mtsai, 2009) szerint mintegy 3–5%-kal növelik meg az egészségügyi ellátórendszer kiadásait. 
Mivel a magyar lakosság jelentős hányada nem rendelkezik megfelelő szintű egészségműveltséggel (Bíró és mtsai, 2022; Koltai és Kun, 2016a, 2016b; Náfrádi és mtsai, 2019; Papp-Zi-pernovszky és mtsai, 2016), így olyan intervenciók szükségesek, melyek alkalmasak körükben az általános egészségműveltség mértékének növelésére. Egy ilyen intervenciós lehetőség a 2022. novemberében induló „Jászsági daganatos betegek klubja” , minden hónap első csütörtök délután 15 órától. 
Az elmúlt hónapokban Dr Csiki Zoltán, Dr Besenyi Orsolya, Dr Szabó Tamás, Dr Szabó Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főorvosai tartottak előadást  a megelőzésről, egyes daganat típusok felismerhetőségéről, gyógyulási esélyekről, alternatív lehetőségekről.   A klubfoglalkozások nem csak daganatos betegségben érintetteknek szólnak, tájékoztató jellegűek, információkat szolgáltatnak hiteles személyektől. Alkalmat adnak a daganattól eltérő állapotok, betegségek érintésére is,  mint pl. az elsősegélynyújtás lehetőségeire. Ezeken az előadásokon lehetőség van kérdések feltevésére a szakemberektől, akik segítenek a gyorsabb betegutak elérésében is. Hol tudom a leghatékonyabban fejleszteni az egészségműveltségemet? Az internetről vagy személyesen a szakemberektől? 
A „Jászsági daganatos betegek klubja” mellett cukorbetegeknek és szív érrendszeri betegeknek is van klubfoglalkozásuk. Önök hallottak már ezekről a lehetőségekről?  Élnek ezekkel az ingyenes programokkal? 
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház szervezeti egységeként működő Egészségfejlesztési Iroda folyamatosan bővülő lehetőségeivel járul hozzá a jászsági lakosok egészségműveltség fejlesztéséhez. Vegyék fel velünk a kapcsolatot! 
Dr Farkas Erzsébet Egészségfejlesztési Iroda vezető, Főgyógyszerész
Kubas Eleonóra Márta Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus

Németh Eszter Dietetikus

Egészségfejlesztési Iroda Jászberény